Teamindelingen vrijdag op de site

Deze maand is het weer zover dat de jeugdteams voor het komende seizoen bekend gemaakt worden. Een spannend moment voor veel jeugdspelers en vaak ook voor de ouders.
Om misverstanden te voorkomen leggen we graag even het proces uit met betrekking tot de totstandkoming van de nieuwe teams.

Gedurende het hele jaar zijn de leiders en trainers, en evt. coaches van seniorenteams betrokken bij de trainingen en wedstrijden van de jeugdteams van OHH. Deze vrijwilligers van de club volgen hierdoor intensief de ontwikkeling van de spelers. Tegen het einde van het seizoen worden van vele leeftijdscategorieën individueel een spelersbeoordelingsformulier ingevuld door zowel de leider, coach als trainers. Aan de hand van de ingevulde formulieren wordt een voorlopige indeling gemaakt. 
In april/mei wordt deze besproken gezamenlijk door het jeugdbestuur met de trainers en leiders/coaches. Met hen worden alle spelers van een team besproken en wat het beste is voor de ontwikkeling van de betreffende speler/speelster. Ook wordt er over de toekomst van de leider/trainer zelf gepraat. In juni worden de meeste selectietrainers voor het komende seizoen, indien al benoemd, betrokken bij het voorstel van dat moment. Ook hun mening wordt gevraagd. Midden/eind  juni  worden de laatste ‘puntjes op de i’ gezet, ook omdat het jeugdbestuur soms op het allerlaatste moment nog wordt geconfronteerd met opzeggingen. Hierdoor zijn we soms genoodzaakt om nog aanpassingen te doen om er toch voor te kunnen zorgen dat de teams genoeg spelers (en keeper(s) hebben om het seizoen mee het veld op te kunnen gaan.

Desondanks hebben wij niet de illusie dat we het altijd goed doen. We zullen vast een talent over het hoofd zien, of ergens anders een fout hebben gemaakt, maar zoals jullie kunnen lezen, is dit een complexe puzzel waar heel veel mensen naar kijken en waar veel discussie in zit. Wees u er van bewust dat er veel werk aan vooraf is gegaan en dat dit wordt gedaan door vrijwilligers welke met veel inzet bovenstaande puzzel gezamenlijk tot een zo goed mogelijke indeling hebben gebracht.

Al met al leidt dit tot het resultaat wat we op vrijdag 21 juni zullen presenteren op de site.
Wij hopen dat bovenstaande uitleg bij heeft kunnen dragen aan een stuk begrip voor de beslissingen waar wij als jeugdbestuur voor staan en dat dit duidelijkheid heeft kunnen verschaffen.

Vriendelijke groet,

Jeugdbestuur O.H.H.

bestuur.ohh@gmail.com