Teamindelingen seizoen 2020/21 UPDATE 17 aug.

En toen was het opeens stil. De coronacrisis zorgde ervoor dat er vanaf halverwege maart niet meer gevoetbald mocht geworden. Gelukkig mochten sommigen weer beginnen met trainen toen de maatregelen langzaam versoepeld werden.

De blik gaat nu naar volgend seizoen. Na de zomerstop zal er gewoon weer gevoetbald worden en dus is het tijd voor de nieuwe teamindeling. Deze kunnen jullie hieronder vinden.

OHH JO8-1

Bram van der Meulen

Sietze de Jong

Tyme Hoekstra

Oane Ties Altena

Ynte Hoekstra

Jilles Schotanus

Siebrich van der Meer

Leider: Siebren Hoekstra

Trainer: Johan Altena (donderdag)

Wedstrijden in: Oudega

OHH JO8-2

Bendix Walt de Boer

Tiemen Jelle Hoekstra

Daniëlle Lisa Cnossen

Jens Nauta

Jay Feenstra

Yvan Tjalsma

Ids van der Pol

Evert van der Pol

Leiders: Douwe Hoekstra en Cor de Boer

Trainer: Jan Hielke Schotanus en Irma Jaarsma

Wedstrijden in: Hommerts

OHH JO8-3

Luco Potma

Max Schamper

Fokke van Ommen

Jort Huitema

Sjoerd Altenburg

Laurens Hettinga

Trainers: John Palijama en Matthys Renema

OHH JO9-1

Hielke Hoogterp

Walter Woudstra

Jelle Scholten

Wessel de Jong

Aiso Pierius Hoekstra

Redmar Hoekstra

Tiemen Roukema

Ygram Ykema

Leiders: Aede Hoekstra en Maarten Scholten

Trainer: Maarten Scholten

Wedstrijden in: Oudega

OHH JO9-2

Anne Jan Tolhoek

Klaas Koopmans

Riemer Attema

Jelmer Buwalda

Jitze Fakkeldij

Harmen Speerstra

Jorn Koopmans

Libbe Eiling

Leiders: Hendrik Speerstra en Erwin Eiling

Trainers: John Palijama en Matthys Renema

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO10-1

Hielke Bergstra

Brend Hulzinga

Fimme Koopmans

Mart van der Veen

Bauke Altenburg

Minze Douma

Jent Zijlstra

Leiders: Maarten Koopmans en Haron Altenburg

Trainers: Sven Nijboer, Thijs Veenstra, Pieter Vlagsma en Lars Hoekstra (maandag in Heeg) en Arjen Hoekstra en Ygram Hylkema (woensdag in Oudega)

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO10-2

Jurjen van der Bij

Sjirk Cnossen

Lenna Koopmans

Devan de Jong

Stefen Boschma

Hilbrand Wijnja

Wâtte Posthuma

Leiders: Age Cnossen en Erwin Boschma

Trainers: Sven Nijboer, Thijs Veenstra, Pieter Vlagsma en Lars Hoekstra (maandag in Heeg) en Arjen Hoekstra en Ygram Hylkema (woensdag in Oudega)

Wedstrijden in: Oudega

JO10-3

Sil Houkema

Jurjen van der Meer

Haye Speerstra

Douwe Altenburg

Fardau Hoekstra

Hannah Ypma

Rinze ten Hove

Klaas Douwe Sijbrandy

Leiders: Sven Nijboer en Thijs Veenstra

Trainers: Sven Nijboer, Thijs Veenstra, Pieter Vlagsma en Lars Hoekstra (maandag in Heeg) en Arjen Hoekstra en Ygram Hylkema (woensdag in Oudega)

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO11-1

Jurre de Jong

Fenna Raap

Luca Kaspers

Nathan de Boer

Floorke de Boer

Sybo Woudstra

Rink de Haas

Romke Hoekstra

Lars Bijlsma

Tycho van Pelt

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong

Trainers: Arjen Hoekstra (woensdag) en Jelte Raap (nog niet bekend)

Wedstrijden in: Oudega

OHH JO11-2

Frank de Jong

Levi Kersten

Edwin Cnossen

Sijbren Koopmans

Eric Salverda

Sander de Jong

Oane Pieter Osinga

Demyan Duizendkunst

Leiders: Sybren Salverda en Timo Wittermans

Trainers: Arjen Hoekstra (woensdag) en Jacob Wiebenga (nog niet bekend)

Wedstrijden in: Hommerts

OHH JO13-1

Riemer Raap

Bas Huitema

Jente Houkema

Niels Griffioen

Daan Hoekstra

Jinte Eiling

Johan Douma

Jelle Douwe Stegenga

Klaas Jimte Regeling

Melle Ketelaar

Jelte Zeilstra

Sil Zeilstra

Arnoud Syperda

Ruben Veenstra

Leider: Aede Piet Hoekstra

Trainers: Keimpe Brander en Aede Piet Hoekstra

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO13-2

Anco Koopmans

Mirthe van Pelt

Brecht Jaasma

Matthijs Cnossen

Janne Marije Houkema

Hidde de Haas

Balasz Orsos

Sander Adema

Tomas Hooftman

Hylke de Jong

Harmen Hoekstra

Jelte Wiersma

Pieter van der Bij

Dominic Bekema

Rick Altenburg

Bram Roukema

Leiders: Klaas Bekema en Klaas Koopmans

Trainers: Thomas Graven (maandag, 19.00 uur) en Keimpe Brander (nog niet bekend)

Wedstrijden in: Hommerts

OHH JO15-1

Rutmer Talstra

Johannes de Boer

Johan Bijlsma

Hindrik Altenburg

Tijs de Vries

Jorrit Bergstra

Siebolt Hofman

Niek de Jager

Naomi de Boer

Detmer Visserman

Jeroen Haanstra

Luc Huitema

Douwe Buwalda

Joran Nieuwenhuis

Leiders: Marten Wijnja en Sjoerd Talstra

Trainers: Marten Wijnja en Hans van der Hoek

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO15-2

Bram van der Veen

Bjerno Huijgen

Jessie Hoekstra

Menno Jongstra

Hendrik Jacob Krol

Cas de Snoo

Eise Speerstra

Ricsi Orsos

Sil Dijkstra

Thom van der Veen

Freerk Langeland

Yannick van Netten

Rink Koopmans

Jacob van der Heide

Leider: Rolf Koopmans

Trainers: Marten Wijnja en Maarten Scholten

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO17-1

Ramon Raap

Jorrit de Jong

Ygram Hylkema

Thijs van der Horst

René Ferbeek

Jildert van Netten

Stefan Hoekstra

Steven Bosma

Jorrit Pieter Renema

Rients Wijnja

Matthys Renema

Bauke Verbeek

Ruben Schakel

Leiders: Frank Hoekstra en Auke van Netten

Trainers: Frank Hoekstra (nog niet bekend) en Arjen Hoekstra

Wedstrijden in: Oudega

OHH JO17-2

Daniel Haanstra

Lars van der Veer

Ties Siemen Osinga

Franke de Jonge

Folkert Wesselius

Reinier Jaarsma

Rick de Vries

Douwe Abma

Yesper de Vries

Hidde Hoekstra

Dinand de Labije

Rutger Punter

Rinze Jelle Iedema

Armando Bergsma

Leider: Edgar Bergsma

Trainers: Frank Hoekstra (nog niet bekend) en Arjen Hoekstra

Wedstrijden in: Heeg

OHH JO19-1

Jesse Feenstra

Herre Bosma

Lars Hoekstra

Aizo Veltman

Bert Veltman

Cor Visser

Geert Wiebenga

Jetze Wijnja

Julius Visser

Redmer van Netten

Menno Koudenburg

Pieter Vlagsma

Henk Hoekstra

Mark Jaarsma

Marco Vonk

Detmer van der Bij

Leiders: Thomas Graven en Jacob Wiebenga

Trainers: Thomas Graven (maandag, 20.00 uur) en Maarten Scholten (nog niet bekend)

Wedstrijden in: Hommerts

Trainingsdagen en -tijden kun je vinden op de verschillende teampagina’s