Teamindelingen seizoen 2019/2020 bekend

Hieronder de teamindelingen voor het seizoen 2019/2020. De teampagina’s zullen in de komende dagen bijgewerkt worden.

bestuur.ohh@gmail.com

Er zijn meerdere plekken qua leiders en trainers open, wij horen het graag wanneer er mensen zijn die wat willen betekenen voor de jeugd van SJO Oudega/HJSC/Heeg (OHH).

Bij nieuwe aan/afmeldingen kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden.

OHH JO8-1 (Heeg)

Jurjen v/d Meer

Haye Speerstra

Douwe Altenburg

Klaas Douwe Sijbrandij

Libbe Eiling

Jorn Koopmans

Harmen Speerstra

Leiders: Rolf Koopmans en Hendrik Speerstra

Trainers: John Palijama, Teade v/d Meer en

Training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO8-2 (Oudega)

Hannah Ypma

Fardau Hoekstra

Walter Woudstra

Redmar Hoekstra

Aiso Pireus Hoekstra

Wessel de Jong

Jelle Scholten

Leiders: Maarten Scholten en Aede Hoekstra

Trainers: Maarten Scholten + hulptrainers

Training:                donderdag 16.00-17.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega

OHH JO8-3 (Heeg)

Sil Houkema

Jitse Fakkeldij

Rinze Ten Hoeve

Anne Jan Tolhoek

Riemer Attema

Klaas Koopmans

Jelmer Buwalda

Leiders: Jan Koopmans en

Trainers: John Palijama, Teade v/d Meer en

Training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO8-4 (Oudega)

Tiemen Roukema

Ygram Ykema

Hylke Hoogterp

Bram v/d Meulen

Sietse de Jong

Tieme Hoekstra

Marc Croes

Leiders: Klaas Hoekstra en Siebren Hoekstra

Trainers: Maarten Scholten + hulptrainers

Training:                Donderdag 16.00-17.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega

OHH JO9-1 (Heeg)

Hylke Bergstra

Brent Hulzinga

Fimme Koopmans

Mart v/d Veen

Bauke Altenburg

Minze Douma

Jent Zeilstra

Leiders: Haron Altenburg en Maarten Koopmans

Trainers: John Palijama, Teade v/d Meer en

Training:              Dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO9-2 (Oudega/HJSC)

Wâte Posthuma

Hilbrand Wijnja

Devan de Jong

Steven Boschma

Jurjen vd Bij

Anna Kamstra

Sjirk Cnossen

Thomas Veenstra

Leiders: Age Cnossen en

Trainers: Maarten Scholten + hulptrainers

Training: Donderdag 17.00-18.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Hommerts

JO10-1

Jurre de Jong

Floorke de Boer

Rink de Haas

Romke Hoekstra

Fenna Raap

Nathan de Boer

Sybo Woudstra

Luca Kaspers

Tycho van Pelt

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong

Trainers: Arjen Hoekstra en Jelte Raap

Training 1:        Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Jelte   

Training 2:           Woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen

Thuiswedstrijden in Hommerts

JO10-2

 Rinze Zwaga

Jelmer Grondsma

Edwin Cnossen

Lars Bijlsma

Eric Salverda

Lenna Koopmans

Sybren Koopmans

Levi Kersten

Frank de Jong

Leiders: Sybren Salverda en Remco Kersten

Trainers: Arjen Hoekstra en Klaas Koopmans

Training 1:           Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Klaas

Training 2:           Woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen

Thuiswedstrijden in Heeg

JO11-1

Johan Douma

Sil Zeilstra

Rick Altenburg

Jelle Douwe Stegenga

Klaas Jimte Regeling

Ruben Veenstra

Harmen Hoekstra

Jelte Zeilstra

Abdelghani Kabahji

Hidde de Haas

Hylke de Jong

Leiders: Rinze Veenstra en Patrick Hiemstra

Trainers: Arjen Hoekstra en Keimpe Brander

Training 1:           Woensdag 16.00-17.00 in Oudega door Arjen

Training 2:            Donderdag 18.00-19.00 in Heeg door Keimpe

Thuiswedstrijden in Oudega

JO11-2

Sven van Weert

Sander Adema

Jelte Wiersma

Pieter v/d Bij

Huub Draaisma

Dominic Bekema

Ulbe Zwaga

Bram Roukema

Seppe van Solkema

Demyan Duizendkunst

Oane Pieter Osinga

Melle Ketelaar

Balázs Orsós

Leiders: Klaas Bekema en

Trainers: Johan de Boer en Jacob Wiebenga

Training 1: Dinsdag 18.30-19.30 in Hommerts door Johan

Training 2: Donderdag 17.15-18.15 in Heeg door Jacob

Thuiswedstrijden in Hommerts

JO13-1

Naomi de Boer

Johannes de Boer

Rutmer Talstra

Jacob v/d Heide

Rinck Koopmans

Hendrik Altenburg

Riemer Raap

Bas Huitema

Jente Houkema

Niels Griffioen

Daan Hoekstra

Jinte Eiling

Eise Speerstra

Johan Bijlsma

Leiders: Arjen Hoekstra (coach) en Erwin Eiling

Trainers: Keimpe Brander en Arjen Hoekstra

Training 1:           Dinsdag 18.15-19.15 in Heeg door Keimpe

Training 2:           Donderdag 18.30-19.30 in Heeg door Arjen

Thuiswedstrijden in Heeg

JO13-2

Cas de Snoo

Sil Dijkstra

Thom v/d Veen

Freerk Langeland

Arnoud Sijperda

Tomas Hooftman

Jannemarije Roukema

Anco Koopmans

Mirthe van Pelt

Brecht Jaasma

Mathijs Cnossen

Kyan Bijlsma

Ricsi Orsós

Leiders: Willem Dijkstra en Klaas Koopmans

Trainers: Frank Hoekstra en Rohald Boonstra

Training 1:           Maandag in Oudega van 18.00-19.00 door Frank

Training 2:            Woensdag in Hommerts van 18.30-19.30 door Rohald

Thuiswedstrijden in Heeg

JO15-1

Luc Huitema

Jildert van Netten

Stefan Hoekstra

Steven Bosma

Jorrit Pieter Renema

Rients Wijnja

Matthys Renema

Bauke Verbeek

Joran Nieuwenhuis

Jeroen Haanstra

Siebolt Hofman

Jorrit Bergstra

Tijs de Vries

Joost Draaisma

Leiders: Marten Wijnja (coach) en Sietze Verbeek

Trainers: Marten Wijnja en Arjen Hoekstra

Training 1:           Maandag in Heeg 19.00-20.00 door Marten

Training 2:            Woensdag in Heeg 18.00-19.00 door Arjen

Thuiswedstrijden in Oudega

JO15-2

Hendrik Jacob Krol

Douwe Abma

Yesper de Vries

Hidde Hoekstra

Reinder Grondsma

Dinand de Labije

Rutger Punter

Bram v/d Veen

Jesse Cnossen

Bjerno Huigen

Jessie Hoekstra

Douwe Buwalda

Niek de Jager

Detmer Visserman

Menno Jongstra

Leiders: Petra Grondsma (admin.)

Trainers: Marten Wijnja, Erro Hofstra en

Training 1:           Maandag in Heeg van 18.00-19.00 door Marten

Training 2:           Donderdag in Hommerts van 18.30-19.30 door Erro  (twee wekelijks)

Thuiswedstrijden in Heeg

Op dit moment hebben wij nog geen leiders gevonden voor de JO15-2. Daarom doen wij een dringende oproep aan de ouders: Wie van de ouders wil komend seizoen dit team begeleiden? Graag een berichtje aan het bestuur.

JO17-1

Geert Wiebenga

Cor Visser

Jetze Wijnja

Redmer van Netten

Pieter Vlagsma

Henk Hoekstra

Mark Jaarsma

Ramon Raap

Ygram Hylkema

Menno Koudenburg

Jorrit de Jong

Julius Visser

Thijs v/d Horst

Leiders: Frank Hoekstra (coach) en  Auke van Netten

Trainers: Frank Hoekstra

Training 1:           Maandag in Oudega door Frank van 19.00-20.15

Training 2:           Donderdag in Oudega door Frank van 18.15-19.30

Thuiswedstrijden in Hommerts

Op dit moment hebben wij nog geen leiders gevonden voor de JO17-1. Daarom doen wij een dringende oproep aan de ouders: Wie van de ouders wil komend seizoen dit team begeleiden? Graag een berichtje aan het bestuur.

bestuur.ohh@gmail.com

JO17-2

Mark v/d Veer

Ruben Schakel

Daniël Haanstra

Armando Bergsma

Ties Siemen Osinga

Rick de Vries

Folkert Wesselius

Franke de Jong

Rinze Jelle Iedema

Lars v/d Veer

Alex Wolnik

Reinier Jaasma

René Ferbeek

Detmer v/d Bij

Leiders: Edgar Bergsma en

Trainers: Thomas Graven en Arjen Hoekstra

Training 1:           Maandag in Heeg van 19.00-20.00 door Thomas

Training 2:           Woensdag in Heeg van 19.00-20.00 door Arjen

Thuiswedstrijden in Oudega

MO19 1

Sietske Iedema

Marielle Hofstra

Ilona v/d Horst

Irma Jaarsma

Hannah de Jager

Berit Nijboer

Michelle Hoekstra

Jeanet de Vries

Chantal v/d Horst

Ilse Wiersma

Baukje Wijnja

Martynke Bergstra

Ymkje Altenburg

Kirsten v/d Bos

Marijke Nauta

Iris Dijkstra

Rian Krikke

Isa v/d Horst

Leiders: Toussaint Boonstra en Nynke Tamminga

Trainers: Toussaint Boonstra en Sietze Broersma

Training 1:           Maandag in Hommerts van 18.00-19.00 door Toussaint

Training 2:           Donderdag in Oudega van 18.30-20.00 uur door Sietze

Thuiswedstrijden in Hommerts

JO19 -1

Mats Galema

Jelger de Boer

Lammert Wiersma

Sjoerd Wiebenga

Gosse vd Heide

Berend Ype Krol

Egbert Bethlehem

Friso Jukema

Jesse Feenstra

Herre Bosma

Lars Hoekstra

Aizo Veltman

Bert Veltman

Tijs Stremler

Leiders: Thomas Graven (coach) en Jacob Wiebenga

Trainers: Thomas Graven en Maarten Scholten

Training 1:           Maandag 20.00-21.30 in Heeg door Thomas

Training 2:           Woensdag 20.00-21.30 in Oudega door Maarten

Thuiswedstrijden in Heeg

JO19 -2

Sven Nijboer

Urt Kamkien

Hertzen Harmen de Jong

Menno Hylkema

Andries Visser

Jikke Ackerman

Douwe Schrale

Marten Stegenga

Reinold Wassenaar

Thijs Veenstra

Menno Bosma

Jouko Meinsma

Arjen Salverda

Johan Martens

Marco Vonk

Jan Sijbranda

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale

Trainers: Hans van der Hoek en Maarten Scholten

Training 1:           Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts

Training 2:           Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega

Thuiswedstrijden in Heeg

bestuur.ohh@gmail.com