Teamindelingen seizoen 2017/2018

Daar is hij dan: de teamindelingen voor volgend seizoen!

Er zijn nog enkele open plekken, zodra daar meer duidelijkheid over is, melden wij dat via deze site

 

F-pupillen (2008 en 2009)
JO9 1
Heeg JO9-1

Luca Kaspers
Gerben v/d Meer
Patrick Hes
Niels Hoekstra
Rick Altenburg
Sander de Jong
Jelmer Grondsma

Nathan de Boer

leiders: Teade vd Meer + Haron Altenburg
trainer: John Palijama
training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg door John
Thuiswedstrijd in Heeg

Heeg JO8-1
Jent Zeilstra
Levi Kersten
Lars Bijlsma
Sietze Stoffelsma
Maxime van Roeden
Sijbren Koopmans
Fimme Koopmans
Brent Hulzinga

leiders: Remco Kersten en Maarten Koopmans
trainer: John Palijama
training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg door John
Thuiswedstrijd in Heeg

HJSC JO9-1
Celeste Rienstra
Sander Adema
Jelte Wiersma
Marit Wiersma
Pieter vd Bij
Dominic Bekema
Tycho van Pelt
Alex Visser

leiders: Feite Visser, Klaas Bekema en Hielke Wiersma
trainers: Sjoerd Boonstra, Johan de Boer en Klaas Koopmans
Training woensdag 17.30-18.30 in Hommerts
thuiswedstrijd in Hommerts

HJSC JO8-1
Fenna Raap
Edwin Cnossen
Floorke de Boer
Eric Salverda
Jurjen vd Bij
Sjirk Cnossen
Anna Kamstra
Vera Raap
Lenna Koopmans

leiders: Hans de Boer en Sybren Salverda
trainers: Sjoerd Boonstra, Johan de Boer en Klaas Koopmans
Training woensdag 17.30-18.30 in Hommerts
thuiswedstrijd in Hommerts

 

Vanwege een miscommunicatie is de teamindeling voor de F pupillen van Oudega niet juist op de website gekomen. Dit is inmiddels gecorrigeerd. Hieronder wordt de juiste teamindeling vermeld

Oudega JO9-1
Jelle Douwe Stegenga
Klaas Jimte Regeling
Sil Zeinstra
Jelte Zeilstra
Ruben Veenstra
Hylke de Jong
Abdelghani Kabahji

leiders: Rinze Veenstra en Almar Stegenga
trainers:
traininggsdag en tijd nog niet bekend
thuiswedstrijd in Oudega

Oudega JO9-2
Hidde de Haas
Seppe van Solkema
Harmen Hoekstra
Skip Otto Bomer
Bram Roukema
Jurre de Jong
Romke Hoekstra
Sybo Woudstra

leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong
trainers:
trainingsdag en -tijd nog niet bekend
thuiswedstrijd in Oudega

 

E-pupillen (2007 en 2008)
JO11-1
Hindrik Altenburg
Eise Speerstra
Johannes de Boer
Rutmer Talstra
Jacob v/d Heide
Rinck Koopmans
Jente Houkema
Niels Griffioen

leiders: Sjoerd Talstra, Rolf Koopmans, Edward Speersta
trainers: Arjen Hoekstra en Rohald Boonstra
Training:  maandag in Hommerts door Rohald 18.00-19.00
woensdag in Oudega door Arjen 15.15-16.15
Thuiswedstrijden in Heeg (2e seizoenshelft wedstrijd in Hommerts)

JO11-2
Johan Bijlsma
Sebas Mulder
Gerrit Wypke de Jong
Bas Huitema
Joey Hoekstra
Daan Hoekstra
Jinte Eiling
Johan Douma

leiders: Hylke Douma en Erwin Eiling
trainers: Arjen Hoekstra en Marten Wijnja
Training:  maandag in Heeg door Marten 17.00-18.00
woensdag in Oudega door Arjen 15.15-16.15
thuiswedstrijd in Heeg (2e seizoenshelft wedstrijd in Oudega)

JO11-3
Jelte Boschma
Marco Veenstra
Renzo Oomen
Sil Dijkstra
Thom v/d Veen
Freerk Langeland
Riemer Raap
Jurgen Boersma

leiders: Peter Oomen
trainers: Freerk van Ommen, Klaas Koopmans en Niek Bosma
Training  maandag in Heeg door Freerk 16.00-17.00
woensdag in Hommerts 18.30 -19.30 door Klaas en Niek
thuiswedstrijd in Oudega (2e seizoenshelft in Heeg)

JO10-1
Arnoud Sijperda
Anco Koopmans
Mirthe van Pelt
Matthijs Cnossen
Tomas Hooftman
Jannemarije Roukema
Jurjen Koudenburg

leiders: Frits van Pelt, Klaas Koopmans en Harm Cnossen
trainers: Freerk van Ommen, Klaas Koopmans en Niek Bosma
Training  maandag in Heeg door Freerk 16.00-17.00
woensdag in Hommerts 18.30 -19.30 door Klaas en Niek
thuiswedstrijd in Hommerts (2e seizoenshelft in Heeg)

 

D-pupillen 2005/2006
JO13-1
Jildert van Netten
Stefan Hoekstra
Steven Bosma
Jorrit Pieter Renema
Rients Wijnja
Matthys Renema
Bauke Verbeek
Joran Nieuwenhuis
Douwe Buwalda
Niek de Jager
Siebolt Hofman
Tijs de Vries
Ruben Schakel (keeper)
Jeroen Haanstra

leiders: Mario Nieuwenhuis en Auke Minne Hofman
trainers: Arjen Hoekstra en …
Training: Eerste training onbekend
woensdag 18.00-19.00 in Heeg door Arjen
thuiswedstrijd in Heeg

JO13-2
Jarno Adema
Hidde Kooystra
Douwe Abma
Yesper de Vries
Hidde Hoekstra
Reinder Grondsma
Dinand de Labije
Rutger Punter
Bjerno Veenbrink
Hendrik Jacob Krol
Dedmer Visserman
Joost Draaisma
Hester Talstra
Maryse Jukema

leiders: Thomas Visserman en Tjeerd Hoekstra
trainers: Arjen Hoekstra en…
Training
woensdag 16.15-17.15 in Oudega door Arjen
thuiswedstrijd in Heeg

JO13-3 zevental
Bram v/d Veen
Jesse Cnossen
Luc Huitema
Mark Jesse Hes
Jessie Hoekstra
Cas de Snoo
Menno Jongstra
Naomi de Boer

Jorrit Bergstra

leiders: Roelof Hes en ….
trainers: Marten Wijnja en …
Training dinsdag 18.15-19.15 in Heeg door Marten
2e training nog niet bekend
thuiswedstrijd in Hommerts

 

C junioren 2003/2004
JO15-1
Cor Visser
Geert Wiebenga (keeper)
Redmer van Netten
Menno Koudenburg
Pieter Vlagsma
Henk Hoekstra
Lars Dijkstra
Jelmer de Boer
Mark Jaarsma
Ramon Raap
Jorrit de Jong
Ygram Hylkema
Jelle van Heeren

leiders: Marten Wijnja en ….
trainers: Marten Wijnja en Arjen Hoekstra
Training Maandag in Heeg 19.30-20.30 door Marten
Woensdag in Heeg 19.00-20.00 door Arjen
thuiswedstrijd in Oudega

JO15-2
Martijn van Kapel
Rinze Jelle Iedema
Jetze Wijnja
Julius Visser
Folkert Koopmans
Daniel Haanstra (keeper)
René Ferbeek
Ties Siemen Osinga
Jesse Mulder
Thijs v/d Horst
Detmer vd Bij
Mark vd Veer

leiders: Bert van Kapel en Klaas Iedema
trainers: Marten Wijnja
Training: Maandag in Heeg 18.30-19.30 door Marten
2e training nog niet bekend
thuiswedstrijd in Heeg

JO15-3
Sander Meijer
Alex Wolnik
Niek Schakel
Tjitze de Jong
Thom Dijkstra (keeper)
Armando Bergsma
Douwe v/d Heide
Rick de Vries
Klaas Sijbranda
Lars vd Veer
Franke de Jong  (keeper)
Folkert Wesselius
Jesse Walstra

leiders: Edgar Bergsma en Jan Hielke Schotanus
trainers: Thijs Veenstra en Frank Hoekstra
Training: Maandag 19.30-20.30 in Heeg door Thijs
donderdag 18.00-19.00 in Oudega door Frank
thuiswedstrijd in Hommerts

 

 

MO17-1
Pauline Monch
Sietske Iedema
Berber Bouma
Femke Albada Jagersma
Marielle Hofstra
Ilona v/d Horst
Irma Jaarsma
Iris Dijkstra
Anke Dijkstra
Afke de Jong
Hannah de Jager
Berit Nijboer
Michelle Hoekstra
Jeanet de Vries
Chantal v/d Horst
Ilse Wiersma

Baukje Wijnja

leiders: Toussaint Boonstra en Willem Dijkstra
trainers: Toussaint en Sietse Broersma
Training dinsdag 18.30-19.30 in Hommerts door Toussaint
donderdag 18.30-19.30 in Oudega door Sietse
thuiswedstrijd in Oudega

 

B junioren 2001/2002
JO17-1
Jelger de Boer
Mats Galema (keeper)
Lammert Wiersma
Sjoerd Wiebenga
Gosse vd Heide
Berend Ype Krol
Egbert Bethlehem
Friso Jukema
Roelof van Heeren
Jesse Feenstra
Herre Bosma
Rutger Venema
Aizo Veltman
Bert Veltman
Erik Bouma

leiders: Lammert Harkema, Keimpe Brander en Jacob Wiebenga
trainers: Lammert Harkema en Keimpe Brander
Training:  maandag in Oudega 18.30-19.30 door Lammert
donderdag in Heeg 18.30-19.30 door Keimpe
huiswedstrijd  in Hommerts

JO17-2
Monze Kraak
Hertzen Harmen de Jong (keeper)
Andries Visser
Tijs Stremler
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Menno Hylkema
Menno Bosma
Marco Vonk
Jouko Meinsma
Lars Hoekstra
Jan Sijbranda
Bauke Rypma

Arjen Salverda

Sven Nijboer

leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale
trainers: Patrick Hiemstra en Bart van Kalsbeek
Training: dinsdag in Oudega 18.30-19.30 door Patrick
donderdag in Hommerts 18.00-19.00 door Bart en…
thuiswedstrijd in Heeg

 

A junioren 1999/2000
JO19
Marko Hoekstra
Thomas Bethlehem
Arjen Visser
Sven Mark Hofstra
Lammert Stegenga
Jarno Hofstra
Sander Sijbranda
Jetze Wiersma
Jorn Feenstra
Wietze Wempe
Fokke Walinga
Jelle Rein Brouwer
Mark Walinga
Geert Jorrit vd Bij (keeper)
Rick de Boer
Luc Visser
Robin Spitters
Hylke Piso
Henk Sijbranda
iedere week 4 HJSC spelers mee met de senioren van HJSC

leiders:
trainers: Broer Wiebe de Ringh, Hans van der Hoek, Frank Hoekstra en Arjen Hoekstra
Training:  dinsdag 19.30-21.00 Hommerts door Broer Wiebe en Hans (samen met A selectie HJSC)
donderdag 18.30-19.30 Heeg door Arjen en Frank
thuiswedstrijd in Heeg