Teamindelingen 2018/2019

Teamindelingen 2018/2019

OHH JO8-1 (Heeg)

Brent Hulzinga

Jent Zeilstra

Fimme Koopmans

Taeke van der Kaaij

Hylke Bergstra

Bauke Altenburg

Frank de Jong

Mart vd Veen

 

Leiders: Maarten Koopmans en Haron Altenburg

Trainers: John Palijama en Bouwe Zeilstra

Training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

OHH JO8-2 (Heeg)

Jurjen van der Meer

Jorn Koopmans

Minze Douma

Libbe Eiling

Harmen Speerstra

Haye Speerstra

Klaas Douwe Sijbrandij

 

Leiders: Rolf Koopmans en

Trainers: John Palijama

Training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

OHH JO8-3 (Oudega)

Wessel de Jong

Aiso Pierius Hoekstra

Walter Woudstra

Redmar Hoekstra

Jelle Scholten

Fardou Hoekstra

Hannah Ypma

Tiemen Roukema

 

Leiders: Aede Hoekstra, Maarten Scholten en Frank Ypma

Trainers: Arjen Hoekstra

Training: woensdag 15.00-16.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHH JO9-1 (Heeg)

Sander de Jong

Jelmer Grondsma

Luca Kaspers

Nathan de Boer

Levi Kersten

Lars Bijlsma

Maxime van Roeden

Sijbren Koopmans

 

Leiders: Remco Kersten en Rian van Roeden

Trainers: John Palijama

Training dinsdag 17.00-18.00 uur in Heeg

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

OHH JO9-2 (HJSC)

Edwin Cnossen

Floorke de Boer

Vera Raap

Eric Salverda

Lenna Koopmans

Rinze Zwaga

Jurjen vd Bij

Anna Kamstra

Sjirk Cnossen

 

Leiders: Sybren Salverda en Hans de Boer

Trainers: Sjoerd Boonstra, Klaas Koopmans en

Training woensdag 17.30-18.30 in Hommerts

Thuiswedstrijden in Hommerts

 

 

OHH JO9-3 (Oudega)

Jurre de Jong

Romke Hoekstra

Sybo Woudstra

Rink de Haas

Steven Boschma

Devan de Jong

Hilbrand Wijnja

 

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong

Trainers: Arjen Hoekstra

Training woensdag 15.00-16.00 in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO10-1

Jelle Douwe Stegenga

Klaas Jimte Regeling

Hidde de Haas

Ruben Veenstra

Hylke de Jong

Jelte Zeilstra

Abdelghani Kabahji

Harmen Hoekstra

 

leiders: Rinze Veenstra en

Trainers: Arjen Hoekstra en Keimpe Brander

Training:                Woensdag 16.00-17.00 in Oudega door Arjen

Vrijdag 17.00-18.00 in Heeg door Keimpe

Thuiswedstrijden in Oudega

 

 

JO10-2

Dominic Bekema

Bram Roukema

Seppe van Solkema

Tycho van Pelt

Jessy Valkema

Oane Pieter Osinga

Alex Visser

Joackim Heemsbergen

Ulbe Zwaga

 

Leiders: Klaas Bekema en

Trainers: Arjen Hoekstra en Keimpe Brander

Training:                Woensdag 16.00-17.00 in Oudega door Arjen

Vrijdag 17.00-18.00 in Heeg door Keimpe

Thuiswedstrijden in Hommerts

 

 

JO11-1

Riemer Raap

Bas Huitema

Jente Houkema

Tomas Hooftman

Niels Griffioen

Daan Hoekstra

Jinte Eiling

Johan Douma

Sil Zeilstra

Rick Altenburg

 

leiders: Bouwe Zeilstra en Hylke Douma

Trainers: Freerk van Ommen en Keimpe Brander

Training:                Maandag 16.00-17.00 in Heeg door Freerk

Vrijdag 17.00-18.00 in Heeg door Keimpe

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

 

 

JO11-2

Anco Koopmans

Mirthe van Pelt

Brecht Jaasma

Matthijs Cnossen

Jannemarije Roukema

Sander Adema

Jelte Wiersma

Pieter vd Bij

Roan Bijlsma

Huub Draaisma

 

Leiders: Klaas Koopmans en Harm Cnossen

Trainers: Jelte Raap en Keimpe Brander

Training:                Dinsdag in Hommerts door Jelte van 18.30-19.30

Vrijdag in Heeg door Keimpe van 17.00-18.00

Thuiswedstrijden in Hommerts

 

 

JO12-1

Marco Veenstra

Eise Speerstra

Johan Bijlsma

Renzo Oomen

Sil Dijkstra

Thom v/d Veen

Freerk Langeland

Arnoud Sijperda

Kyan Bijlsma

Sven van Weert

 

Leiders: Willem Dijkstra en Edward Speerstra

Trainers: Johan de Boer en ….

Training:                Dinsdag in Hommerts door Johan van 18.30-19.30

2e training nog in te vullen

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

JO13-1

Joran Nieuwenhuis

Douwe Buwalda

Hendrik Jacob Krol

Jeroen Haanstra

Joost Draaisma

Niek de Jager

Siebolt Hofman

Jorrit Bergstra

Tijs de Vries

Hindrik Altenburg

Johannes de Boer

Rutmer Talstra

Rinck Koopmans

 

Leiders: Frank Hoekstra (coach) en Ignaz Bergstra (leider)

Trainers: Frank Hoekstra en Arjen Hoekstra

Training:                Maandag 18.30-19.30 in Heeg door Frank

Woensdag 18.00-19.00 in Heeg door Arjen

Thuiswedstrijden in Hommerts

 

JO13-2

Bram v/d Veen

Jesse Cnossen

Luc Huitema

Mark Jesse Hes

Bjerno Huijgen

Dedmer Visserman

Naomi de Boer

Jessie Hoekstra

Cas de Snoo

Menno Jongstra

Maryse Jukema

Jacob v/d Heide

 

Leiders:  ..

Trainers: Thomas Visserman en Rohald Boonstra

Training:                Maandag in Heeg van 19.30-20.30 door Thomas

Woensdag in Hommerts door Rohald van 18.30-19.30

Thuiswedstrijden in Heeg

 

Op dit moment hebben wij nog geen leiders gevonden voor de JO13-2. Daarom doen wij een dringende oproep aan de ouders: Wie van de ouders wil komend seizoen dit team begeleiden? Graag een berichtje aan het bestuur.

 

 

JO15-1

Douwe v/d Heide

René Ferbeek

Ramon Raap

Jorrit de Jong

Ygram Hylkema

Thijs v/d Horst

Daniel Haanstra

Jildert van Netten

Stefan Hoekstra

Steven Bosma

Jorrit Pieter Renema

Rients Wijnja

Matthys Renema

Bauke Verbeek

 

Leiders: Marten Wijnja (coach) en Sietze Verbeek (leider)

Trainers: Marten Wijnja en Arjen Hoekstra

Training:                Maandag in Heeg 19.00-20.00 door Marten

Woensdag in Heeg 19.00-20.00 door Arjen

Thuiswedstrijden in Oudega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO15-2

Ties Siemen Osinga

Rick de Vries

Lars vd Veer (keeper)

Franke de Jong

Folkert Wesselius

Douwe Abma

Yesper de Vries

Hidde Hoekstra

Reinder Grondsma

Dinand de Labije

Rutger Punter

Ymkje Altenburg

Famke van der Eems

 

Leiders: Tjeerd Hoekstra

Trainers: Marten Wijnja en Erro Hofstra

Training:                Maandag in Heeg van 18.00-19.00 door Marten

Donderdag in Hommerts van 18.00-19.00 door Erro

Thuiswedstrijden in Heeg

 

Op dit moment hebben wij nog geen leiders gevonden voor de JO15-2. Daarom doen wij een dringende oproep aan de ouders: Wie van de ouders wil komend seizoen dit team begeleiden? Graag een berichtje aan het bestuur.

 

 

JO17-1

Jesse Feenstra

Herre Bosma

Lars Hoekstra

Jan Sijbranda

Aizo Veltman

Bert Veltman

Mark vd Veer

Cor Visser

Geert Wiebenga (keeper)

Jetze Wijnja

Redmer van Netten

Pieter Vlagsma

Henk Hoekstra

Mark Jaarsma

 

Leiders: Keimpe Brander (coach) en Niek Bosma en Coos Veltman (leiders)

Trainers: Keimpe Brander en Arjen Hoekstra

Training:                Dinsdag door Keimpe in Heeg van 18.15-.19.30

Donderdag in Heeg van 18.15-19.30 door Keimpe of Arjen (beurtelings)

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO17-2

Arjen Salverda

Detmer vd Bij

Marco Vonk

Martijn van Kapel

Rinze Jelle Iedema

Julius Visser

Sander Meijer

Alex Wolnik

Folkert Koopmans

Menno Koudenburg

Lars Dijkstra

Armando Bergsma

Ruben Schakel

 

Leiders: Edgar Bergsma en

Trainers: Keimpe Brander en Arjen Hoekstra en Thomas Graven

Training:                Dinsdag in Hommerts van 19.30-20.30 door Thomas

Donderdag in Heeg van 18.15-19.30 door Arjen en Keimpe (beurtelings)

Thuiswedstrijden in  Heeg

 

MO19 1

Pauline Monch

Sietske Iedema

Berber Bouma

Marielle Hofstra

Ilona v/d Horst

Irma Jaarsma

Anke Dijkstra

Hannah de Jager

Berit Nijboer

Michelle Hoekstra

Jeanet de Vries

Chantal v/d Horst

Ilse Wiersma

Baukje Wijnja

 

Leiders: Toussaint Boonstra, Nynke Tamminga, Dennis vd Molen en Elske van der Kooi

Trainers: Sietze Broersma + Toussaint Boonstra

Training:                Donderdag in Oudega van 18.30-20.00 uur door Sietze

Maandag in Hommerts van 18.00-19.00 door Toussaint

Thuiswedstrijden in Heeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO19 -1

Fokke Walinga

Jelle Rein Brouwer

Mark Walinga

Geert Jorrit vd Bij (keeper)

Rick de Boer

Robin Spitters

Hylke Piso

Jelger de Boer

Lammert Wiersma

Sjoerd Wiebenga

Gosse vd Heide

Berend Ype Krol

Egbert Bethlehem

Friso Jukema

 

Leiders: Thomas Graven (coach) en Jacob Wiebenga (leider)

Trainers: Thomas Graven en Maarten Scholten

Training:                Maandag 20.00-21.30 in Heeg door Thomas

Woensdag 20.00-21.00 in Oudega door Maarten

Thuiswedstrijden in Hommerts

 

 

JO19 -2

Sven Nijboer

Mats Galema (keeper)

Hertzen Harmen de Jong

Andries Visser

Jikke Ackerman

Tijs Stremler

Douwe Schrale

Marten Stegenga

Reinold Wassenaar

Thijs Veenstra

Monze Kraak

Johan Martens

Jouko Meinsma

Menno Hylkema (res)

Luc Visser (res)

 

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale

Trainers: Maarten Scholten en Hans van der Hoek

Training:                Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts

Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega