Spelers JO19-2

JO19 -2

Sven Nijboer

Urt Kamkien

Hertzen Harmen de Jong

Menno Hylkema

Andries Visser

Jikke Ackerman

Douwe Schrale

Marten Stegenga

Reinold Wassenaar

Thijs Veenstra

Menno Bosma

Jouko Meinsma

Arjen Salverda

Johan Martens

Marco Vonk

Jan Sijbranda

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale

Trainers: Hans van der Hoek en Maarten Scholten

Training 1:           Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts

Training 2:           Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega

Thuiswedstrijden in Heeg