Spelers JO19-2

Spelers JO19-2

JO19 -2

Sven Nijboer

Mats Galema (keeper)

Hertzen Harmen de Jong

Andries Visser

Jikke Ackerman

Tijs Stremler

Douwe Schrale

Marten Stegenga

Reinold Wassenaar

Thijs Veenstra

Monze Kraak

Johan Martens

Jouko Meinsma

Menno Hylkema (res)

Luc Visser (res)

 

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale

Trainers: Maarten Scholten en Hans van der Hoek

Training:                Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts

Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega