Spelers JO10-2

JO10-2

Riemer Attema

Anne Jan Tolhoek

Klaas Koopmans

Jelmer Buwalda

Jitze Fakkaldij

Libbe Eiling

Matteus de Jong

Diego Schamper

Rinze ten Hoeve

Klaas Douwe Sijbrandij

Leider: Jan Koopmans 

Training 1: Arjen Hoekstra op woensdag om 15.00 uur in Oudega

Training 2: Thijs vd Horst en Stefan op donderdag om 17.00 uur in Oudega

Teamfoto