Spelers JO17-2

 

Monze Kraak
Hertzen Harmen de Jong (keeper)
Andries Visser
Tijs Stremler
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Menno Hylkema
Menno Bosma
Marco Vonk
Jouko Meinsma
Lars Hoekstra
Jan Sijbranda
Bauke Rypma
Arjen Salverda
Sven Nijboer
Jikke Ackerman

 

leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale
trainers: Patrick Hiemstra en Bart van Kalsbeek
Training: dinsdag in Oudega 18.30-19.30 door Patrick
donderdag in Hommerts 18.00-19.00 door Bart en…
thuiswedstrijd in Heeg