Redactiecommissie

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit:

Gonny de Boer
Piet Jan Nauta
Cilia Brandsma
Gatze Ykema
Erro Hofstra
Margreet Jansen

Stukjes, strips etc zijn altijd welkom! (Svp mailen naar pietjan87@hotmail.com)