Jeugdbestuur OHH

Jeugdbestuur OHH

Het OHH jeugdbestuur bestaat uit:

Jacob Wiebenga
Bouwe Meinsma
Grietje van Netten
Hans van der Hoek

Hans de Boer
Joris Wijnja
Karin Sijbranda
Patrick Hiemstra

Aede Piet Hoekstra

Maarten Koopmans

 

Contactpersoon Oudega

Grietje van Netten

info@tsjeenz.nl

Contactpersoon Hommerts-Jutrijp

Karin Sijbranda

ksijbranda@home.nl

Contactpersoon Heeg

Jacob Wiebenga

j.wiebenga@ziggo.nl