Jeugdbestuur OHH

Jeugdbestuur OHH

Het OHH jeugdbestuur bestaat uit:

Jacob Wiebenga
Grietje van Netten
Hans van der Hoek

Hans de Boer
Joris Wijnja
Freeke Hendrikse

Patrick Hiemstra

Aede Piet Hoekstra

Maarten Koopmans

 

Voor algemene zaken kunt u mailen naar bestuur.ohh@gmail.com

 

Contactpersoon Oudega

Grietje van Netten

info@tsjeenz.nl

Contactpersoon Hommerts-Jutrijp

Hans van der Hoek

h.v.d.hoek7@kpnplanet.nl

Contactpersoon Heeg

Jacob Wiebenga

j.wiebenga@ziggo.nl