Jeugdbestuur OHH

Het OHH jeugdbestuur bestaat uit:

Jacob Wiebenga
Bouwe Meinsma
Grietje van Netten
Hans van der Hoek

Hans de Boer
Joris Wijnja
Karin Sijbranda
Patrick Hiemstra

Contactpersoon Oudega

Grietje van Netten

a.vannetten@home.nl

Contactpersoon Hommerts-Jutrijp

Karin Sijbranda

ksijbranda@home.nl

Contactpersoon Heeg

Jacob Wiebenga

j.wiebenga@ziggo.nl