Jeugdbestuur OHH

Jeugdbestuur OHH

Het OHH jeugdbestuur bestaat uit:

Hidde Huitema
Hans van der Hoek

Hans de Boer
Joris Wijnja
Freeke Hendrikse

Patrick Hiemstra

Aede Piet Hoekstra

Maarten Koopmans

Voor algemene zaken kunt u mailen naar bestuur.ohh@gmail.com

Contactpersoon Oudega

Patrick Hiemstra

hiemstrapatrick@hotmail.com

Contactpersoon Hommerts-Jutrijp

Hans van der Hoek

h.v.d.hoek7@kpnplanet.nl

Contactpersoon Heeg

Hidde Huitema

hhidde@hotmail.com