Indelingen OHH 2016-2017

Zojuist heeft de indelingscomissie de indelingen voor OHH-teams in het seizoen 2016/2017 bekendgemaakt.
De teams zullen binnenkort ook op de desbetreffende teampagina’s worden bijgewerkt.
Hieronder de volledige indeling:

F-pupillen
JO9 1 (F1)
Arnoud Sijperda
Bas Huitema
Jente Houkema
Joey Hoekstra
Tomas Hooftman
Niels Griffioen
Daan Hoekstra
Jinte Eiling
Johan Douma
Melle Ketelaar

Leiders: Hylke Douma en Erwin Eiling
Trainer: Arjen Hoekstra
Training woensdag in Heeg van 14.45-15.45 uur

JO9 2 (F2)
Niels Kamstra
Anco Koopmans
Mirthe van Pelt
Matthijs Cnossen
Sander Adema
Jelte Wiersma
Pieter vd Bij
Dominic Bekema
Floorke de Boer
Edwin Cnossen

Leiders: Klaas Koopmans, Hans de Boer en Johan de Boer
Trainers: Sjoerd Boonstra, Anne Venema en Johan de Boer
Training woensdag in Hommerts van 17.30-18.30 uur (samen met kabouters)

JO9 3 (F3)
Jelle Douwe Stegenga
Klaas Jimte Regeling
Hidde de Haas ?
Skip Otto Bomer
Ruben Veenstra
Hylke de Jong
Sil Zeinstra
Jelte Zeilstra
Harmen Hoekstra
Jurre de Jong

Leiders: Rinze Veenstra en Almar Stegenga
Trainer: Suardus Douwsma
Training woensdag in Oudega van 14.30-15.30 uur

JO9 4 (F4)
Jannemarije Roukema
Jurjen Koudenburg
Gerben v/d Meer
Bo de Boer
Rick Altenburg
Jelmer Grondsma
Corneel Algra
Rixt Potma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Patrick Hes

Leiders nog niet bekend
Trainer: John Palijama
Training dinsdag in Heeg van 17.00-18.00 uur

JO9 5 (F5)
Thijs Hoornveld
Sander de Jong
Luca Kaspers
Levi Kersten
Fedde Huitema
Dani Postma
Lars Bijlsma
Sietze Stoffelsma
Maxime van Roeden
Niels Hoekstra

Leiders: Remco Kersten en …………….
Trainer: John Palijama
Training dinsdag in Heeg van 17.00-18.00 uur

E-pupillen
JO11 1 (E1)
Joran Nieuwenhuis
Douwe Buwalda
Hendrik Jacob Krol
Dedmer Visserman
Niek de Jager
Siebolt Hofman
Tijs de Vries
Johannes de Boer

Leiders: Auke Minne Hofman en Thomas Visserman
Trainers: Arjen Hoekstra en Thijs Dijkstra
Training: Maandag in Hommerts van 16.00-17.00 door Thijs Dijkstra
Woensdag in Heeg van 15.45-16.45 uur door Arjen Hoekstra
Thuiswedstrijden 1e seizoenshelft in Heeg, 2e seizoenshelft in Hommerts

JO11 2 (E2)
Siard van der Goot
Luc Huitema
Bouke Postuma
Bjerno Veenbrink
Frank Fietje
Joost Draaisma
Jessie Hoekstra
Hindrik Altenburg
Rutmer Talstra

Leiders: Sjoerd Talstra en Harry Fietje
Trainers: Arjen Hoekstra, Sjoerd Talstra en Harry Fietje
Training: Maandag in Heeg van 17.30-18.30 door Sjoerd Talstra en Harry Fietje (tijd o.v.b.)
Woensdag in Heeg van 15.45-16.45 door Arjen Hoekstra
Thuiswedstrijden 1e seizoenshelft in Heeg, 2e seizoenshelft in Oudega

JO11 3 (E3)
Bram v/d Veen
Mark Jesse Hes
Jurgen Boersma
Naomi de Boer
Cas de Snoo
Menno Jongstra
Marco Veenstra
Johan Bijlsma
Sebas Mulder
Rinck koopmans

Leiders: Rolf Koopmans en Roelof Hes
Trainers: Freerk van Ommen en ……
Training: Maandag in Heeg van 16.00-17.00 uur door Freerk van Ommen
Woensdag in Oudega (tijdstip en trainer nog niet bekend)
Thuiswedstrijden 1e seizoenshelft in Oudega, 2e seizoenshelft in Heeg

JO11 4 (E4)
Jesse Cnossen
Eise Speerstra
Renzo Oomen
Jacob v/d Heide
Sil Dijkstra
Thom v/d Veen
Freerk Langeland
Riemer Raap

Leiders: Willem Dijkstra en Peter Oomen
Trainers: Freerk van Ommen en Rohald Boonstra
Training: Maandag in Heeg van 16.00-17.00 uur door Freerk van Ommen
Woensdag in Hommerts van 18.30-19.30 uur door Rohald Boonstra
Thuiswedstrijden 1e seizoenshelft in Hommerts, 2e seizoenshelft in Heeg

D-pupillen
Belangrijk: Het jeugdbestuur heeft getracht iedere speler zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in het best passende team in te delen. Indien toch blijkt dat een speler qua niveau niet op zijn plaats is in het team, dan kan het bestuur besluiten een speler alsnog anders in te delen. Dit besluit kan tot de winterstop worden genomen. Het kan dus voorkomen dat een speler daarna in een hoger of lager team uitkomt. Uiteraard zullen we de betreffende speler(s) in dat geval tijdig inlichten.

JO13 1 (D1)
Daniel Haanstra (keeper)
René Ferbeek
Ramon Raap
Ties Siemen Osinga
Ygram Hylkema
Jelle van Heeren
Thijs v/d Horst
Steven Bosma
Jorrit Pieter Renema
Rients Wijnja
Matthys Renema
Bauke Verbeek
Jimte Scholten

leiders: Thomas Graven en Maarten Scholten
trainers: Thomas Graven, Arjen Hoekstra en Auke van Netten
Training; Maandag in Hommerts van 17.30-18.30 uur door Thomas Graven
Woensdag in Heeg van 17.30-18.30 uur door Arjen Hoekstra en Auke van Netten
Thuiswedstrijden in Oudega

JO13 2 (D2)
Tialda Sikma
Isa v/d Horst
Herre Klaas Ijkema
Douwe v/d Heide
Jorrit de Jong
Klaas Sijbranda
Jesse Mulder
Ruben Schakel (keeper)
Jildert van Netten
Stefan Hoekstra
Hidde Hoekstra
Reinder Grondsma
Sietze Ketelaar
Maryse Jukema

leiders: Marten Wijnja en …….
trainers: Marten Wijnja, Arjen Hoekstra en Auke van Netten
Training: Maandag in Heeg van 18.30-19.30 in Heeg door Marten Wijnja
Woensdag in Heeg van 17.30-18.30 uur door Arjen Hoekstra en Auke van Netten
Thuiswedstrijden in Oudega

JO13 3 (D3)
Gesiena Kraak
Armando Bergsma
Maite Postuma
Rick de Vries
Lars vd Veer
Franke de Jong
Folkert Wesselius
Jarno Adema
Hester Talstra
Hidde Kooystra
Douwe Abma
Dinand de Labije
Rutger Punter

leiders: Edgar Bergsma en Frits Postuma
trainers: Jacob Wiebenga en …………..
Training: Maandag in Heeg van 18.30-19.30 door Jacob Wiebenga
2e training nog niet bekend

Thuiswedstrijden in Heeg

C junioren
Belangrijk: Het jeugdbestuur heeft getracht iedere speler zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in het best passende team in te delen. Indien toch blijkt dat een speler qua niveau niet op zijn plaats is in het team, dan kan het bestuur besluiten een speler alsnog anders in te delen. Dit besluit kan tot de winterstop worden genomen. Het kan dus voorkomen dat een speler daarna in een hoger of lager team uitkomt. Uiteraard zullen we de betreffende speler(s) in dat geval tijdig inlichten.

JO15 1 (C1)
Roelof van Heeren
Jesse Feenstra
Herre Bosma
Menno Bosma
Rutger Venema
Lars Hoekstra
Aizo Veltman
Bert Veltman
Cor Visser
Geert Wiebenga (keeper)
Redmer van Netten
Pieter Vlagsma
Mark Jaarsma

leiders: Jacob Wiebenga en Keimpe Brander
trainers: Arjen Hoekstra, Tjeerd Hoekstra en Lammert Harkema
Training: Maandag in Oudega van 18.30-19.30 uur door Lammert Harkema
Woensdag in Heeg van 18.30-19.30 door Arjen Hoekstra en Tjeerd Hoekstra
Thuiswedstrijden in Heeg

JO15 2 (C2)
Hertzen Harmen de Jong (keeper)
Arjen Salverda
Marco Vonk
Jan Sijbranda
Erik Bouma
Martijn van Kapel
Rinze Jelle Iedema
Julius Visser
Folkert Koopmans
Menno Koudenburg
Henk Hoekstra
Lars Dijkstra
Jelmer de Boer

leiders nog niet bekend
trainers: Arjen Hoekstra, Tjeerd Hoekstra en Thomas Graven
Training: Maandag in Hommerts van 18:30 – 19:30 door Thomas Graven

Woensdag in Heeg van 18.30-19.30 door Arjen Hoekstra en Tjeerd Hoekstra
Thuiswedstrijden in Heeg

JO15 3 (C3)
Monze Kraak
Reinold Wassenaar
Detmer vd Bij
Jouko Meinsma
Mark vd Veer
Matthijs de Jong
Marco de Vries
Jetze Wijnja
Sander Meijer
Alex Wolnik
Niek Schakel
Tjitze de Jong
Thom Dijkstra (keeper)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jesse Walstra

leiders: Bouwe Meinsma en Bob Wittermans
trainers: Thijs Veentra en Anne Venema
Training: Maandag in Heeg van 19.30-20.30 door Thijs Veenstra
Woensdag in Hommerts van 19:30-20:30 door Anne Venema
Thuiswedstrijden in Oudega

MO17 1 (MB1)
Pauline Monch
Sietske Iedema
Femke Albada Jagersma
Marielle Hofstra
Ilona v/d Horst
Irma Jaarsma
Iris Dijkstra
Anke Dijkstra
Afke de Jong
Hannah de Jager
Berit Nijboer
Michelle Hoekstra
Jeanet de Vries
Chantal v/d Horst
Ilse Wiersma

leiders: Lennert Veenstra en Pytsje van der Meulen
trainers: Nils de Lange, Toussaint Boonstra, Joke Aartsen en Rob Bijlsma
Training: Dinsdag in Hommerts van 18.30-19.30 door Toussaint Boonstra en Nils de Lange
Donderdag in Heeg van 19.00-20.00 uur door Joke Aartsen en Rob Bijlsma (tijd o.v.b.)
Thuiswedstrijden in Hommerts

B junioren
Belangrijk: Het jeugdbestuur heeft getracht iedere speler zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in het best passende team in te delen. Indien toch blijkt dat een speler qua niveau niet op zijn plaats is in het team, dan kan het bestuur besluiten een speler alsnog anders in te delen. Dit besluit kan tot de winterstop worden genomen. Het kan dus voorkomen dat een speler daarna in een hoger of lager team uitkomt. Uiteraard zullen we de betreffende speler(s) in dat geval tijdig inlichten.

JO17 1 (B1)
Fokke Walinga
Jelle Rein Brouwer
Mark Walinga
Geert Jorrit vd Bij (keeper)
Vincent Rooseboom
Rick de Boer
Robin Spitters
Hylke Piso
Jelger de Boer
Lammert Wiersma
Sjoerd Wiebenga
Berend Ype Krol
Friso Jukema

leiders: Piet Jan Nauta, Cornelis Boersma en Jaap Krol
Trainers: Ronald Dijkstra en Edwin Krol
Training: Dinsdag in Heeg van 18.45-19.45 uur door Edwin Krol
Donderdag in Heeg van 17.45-18.45 uur door Ronald
Thuiswedstrijden in Heeg

JO17 2 (B2)
Dante Klijn
Bauke Rypma
Herman Leenstra
Luc Visser
Sven Nijboer
Mats Galema (keeper)
Johan Martens
Andries Visser
Tijs Stremler
Gosse vd Heide
Thijs Veenstra (2e keeper)
Egbert Bethlehem
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Menno Hylkema

leiders: Hielke Visser en Gerrit Schrale + Boudien voor schema’s
trainers: Hans vd Hoek en Arjen Hoekstra
Training: Maandag in Hommerts van 19:15-20:15 uur door Hans vd Hoek
Woensdag in Heeg van 19.30-20.30 uur door Arjen Hoekstra
Thuiswedstrijden in Hommerts

A junioren
Belangrijk: Het jeugdbestuur heeft getracht iedere speler zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in het best passende team in te delen. Indien toch blijkt dat een speler qua niveau niet op zijn plaats is in het team, dan kan het bestuur besluiten een speler alsnog anders in te delen. Dit besluit kan tot de winterstop worden genomen. Het kan dus voorkomen dat een speler daarna in een hoger of lager team uitkomt. Uiteraard zullen we de betreffende speler(s) in dat geval tijdig inlichten.

JO19 1 (A1)
Bram Stuurwold
Jelle Terpstra
Ate Terpstra
Lars Palijama (keeper)
Urt Kamkien
Wiebe Leenstra
Marko Hoekstra
Thomas Bethlehem
Arjen Visser
Sven Mark Hofstra
Lammert Stegenga
Jarno Hofstra
Sander Sijbranda
Jetze Wiersma
Jorn Feenstra
Wietse Wempe

Leiders: Henk de Boer, Evert Terpstra en Hans van der Hoek
Trainers: Ronald Dijkstra en Hans van der Hoek
Training: maandag in Hommerts van 20:15-21:15 door Hans van der Hoek

donderdag in Heeg van 18.45-19.45 door Ronald Dijkstra
Thuiswedstrijden in Hommerts

Veel succes volgend seizoen!